Základní škola Dolní Měcholupy

Balíček okamžité pomoci Pražanům

 
21.září 2022  |  

Vážení rodiče,

Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5/67 ze dne 22. 6. 2023 umožnilo pokračovat v realizaci opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací ve školním roce 2023/2024 (tj. do 31. 8. 2024) – a to ve stejné podobě opatření, která byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 ve znění usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/1 ze dne 8. 9. 2022.

Příspěvková organizace (na základě rozhodnutí ředitele) umožní žadatelům zapsaným do příspěvkové organizace ke vzdělávání nebo k zájmové činnosti, čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat, školné, na provozovanou zájmovou činnost nebo umožní žadatelům nepřímo čerpat podporu z tzv. fondu solidarity.

Přičemž žadatel (zastoupený zákonným zástupcem)splňuje alespoň jednu z vyjmenovaných podmínek a tuto skutečnost doloží žadatel – resp. jeho zákonný zástupce příslušným čestným prohlášením, které je uvedeno na zvláštním formuláři k tomu určeném.

2) Minimální požadavky oprávněného žadatele směrem k příspěvkové organizaci dané usnesením ZHMP: - Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze. - Opatření spočívající v prominutí některé z úplat jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:

příspěvek či doplatek na bydlení;

okamžitou dávku v hmotné nouzi;

přídavek na dítě;

dávky pěstounské péče;

čelí exekuci/insolvenci;

po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Přehled základních opatření, na která lze žádat příspěvek v naší škole:

OPATŘENÍ č. 3 – DRUŽINA Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán do družiny a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto metodikou. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na účastníka za příslušné období ve školním roce.

III. Zvláštní opatření, na které lze žádat příspěvek:

OPATŘENÍ č. 4 – FOND SOLIDARITY Podpora je určena na žáka ZŠ do tzv. fondu solidarity zřízeného příspěvkovou organizací, kdy příspěvková organizace obdrží částku ve výši 600 Kč na dítě/žáka/účastníka ve školním roce 2023/2024. Prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd/skupin při mimoškolních aktivitách organizovaných školou (např.: příspěvek na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.), umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách (např. příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka či tzv. kroužkovné) či jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků. Maximální limit na žadatele při čerpání z tohoto fondu je 10 tis. Kč za celý školní rok 2023/2024. Příspěvek z Fondu může pokrývat pouze část nákladů na konkrétní aktivitu, ke které bude žadatelem podána předepsaná žádost a je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace, jak bude o příspěvku rozhodováno. Nárok na příspěvek se neřídí podmínkami uvedenými v článku I. této Metodiky. Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy.

Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři, který je ke stažení na portálu školství hl. m. Prahy – na internetové adrese, nebo v příloze.

Žádosti je možné předkládat průběžně ve školním roce 2023/2024 k řediteli školy.


V případě jakýchkoliv dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat na čísle 604 273 227 nebo email: miroslav.ferkl@zsdm.cz


S pozdravem

Miroslav Ferkl 

 

Aktuality
Zveřejněno: 17.8.2020
Změna čísla účtu - jídelna

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že došlo ke změně čísla účtu k platbě stravného. Prosíme zrušení trvalých příkazů na původním účtu.

NOVÉ ČÍSLO ÚČTU pro platbu stravy: 203 168 0028 / 6000

Děkujeme.

Zveřejněno: 25.3.2020
Zrušení trvalých příkazů - jídelna
Vážení rodiče,

rádi bychom Vás požádali o zrušení Vašich trvalých příkazů na účet školní jídelny. Současně s tím prosíme o odhlášení obědů na měsíc duben.

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme všem pevné zdraví. ZŠ Kutnohorská
Zveřejněno: 13.3.2020
Zrušení pronájmu sportovní haly

Vážení nájemníci,

vzhledem k aktuálnímu nouzovému stavu na území ČR jsme nuceni zrušit veškeré pronájmy sportovní haly, a to s účinností od pátku 13. 3. 2020 6:00 hodin do odvolání.

Děkujeme za pochopení.
ZŠ Kutnohorská

Zveřejněno: 25.9.2019
Změna dodavatele stravování
Vážení rodiče, od 30. 9. 2019 dochází ke změně dodavatele školního stravování. Novým dodavatelem bude SSPV Vinohrady s.r.o.
Kalendář akcí

Dnes je 16. června 2024
a svátek má Zbyněk.

Tento web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.